Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

ANLEGGSMASKINKØYRAR/ ANLEGGSARBEIDAR

Jordalen Entreprenør AS er eit maskinentreprenørfirma med 30 tilsette. Me driv allsidig anleggsarbeid med særleg vekt på utføring av kommunaltekniske anlegg og arbeid i tilknyting til vassdragsreguleringar og jernbane.

Me har solid økonomi og god ordrereserve. Basen vår er i Liahagen på Voss og det naturlege marknadsområdet vårt er i Hordaland og Sogn.

Grunna auka ordretilgang ynskjer me å tiilsetja

Anleggsmaskinkøyrar/ anleggsarbeidar

Med erfaring og helst fagbrev

Søkjar beherska norsk både skriftleg og muntleg.

Me kan tilby ein spennande og utfordrande jobb i eit typisk anleggsmiljø der kvardagen er hektisk, med hardtarbeidande og motiverte medarbeidarar.

Løn og vilkår etter avtale.

Nærare opplysningar kan du få hjå dagleg leiar

Håkon Helland, telefon 482 68 126.

Søknad innan 25. april til:

Jordalen Entreprenør AS, Postboks 199, 5701 Voss. Eller: post@jordalen.no