Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

ANLEGGSMASKINFØRAR OG ANLEGGSARBEIDAR

Anleggsmaskinførar og anleggsarbeidar

Lirhus Maskin & Transport AS vart starta i 1988, omgjorttil AS i 1998.
 Me utfører oppdrag for private og offentlege oppdragsgjevarar.
Arbeidsstaden er stort sett i Voss og omland.
Me driv med det meste innan graving, tomter, grøfter, murar osv.
Me har verkstad og lager på Istad, kontor i Skulestadmo.
Grunna auka arbeidsmengd søkjer me etter ein maskinførar og ein anleggsarbeidar.

Ynskte kvalifikasjonar,
Maskinførar:

• Førarkort kl B og T
• M2, M4 og M6
• Allsidig og sjølvstendig
• Gjerne fagbrev, eller planar om å ta dette
• Engasjert og effektiv
• Norsk skriftleg og munnleg
• ADK ( ikkje eit krav)

Anleggsarbeidar:
• Førarkort kl. B og T
• M2, M4 er og ein fordel
• Lika å jobba ute i all slags ver
• Vera villig til å læra nye ting
• Positiv og arbeidsam
• Norsk skriftleg og munnleg
• ADK (ikkje eit krav)

Me kan tilby mykje variert arbeid, godt arbeidsmiljø, pensjonsordning, konkurransedeyktig
løn og firmabil.

For fleire opplysningar ring Kjell 915 76 155 eller Steffen 924 11 798.
Søknad med CV kan sendast til steffen@lirhusmaskin.no

Søknadsfrist 28.6.19.