Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier

Offentlig forvaltning

Er du den vi ser etter som fremtidig kollega i vår flotte avdeling? Vi utvider teamet vårt! 

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle avdelingen slik at vi får flere ressurser til å forbedre det pre- og perioperative forløp.
Det er ansatt 32 anestesisykepleiere i seksjonen. Ledelsen består av avdelingssykepleier, assisterende avdelingssykepleiere, fagutviklingssykepleier og drift-sykepleier som koordinerer operasjonsprogrammet og flyten i avdelingen
Seksjonen holder et høyt faglig nivå og holder seg kontinuerlig oppdatert på det siste innen anestesifaget. Vi jobber kontinuerlig med faglige prosjekter for å forbedre og videreutvikle oss.
Bærum sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon og fødeavdeling. Vi har 11operasjonsstuer, 9 stuer i drift mandag til torsdag, 5 stuer fredager og anestesiteam 5 dager i uken. Vi har også døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp operasjoner. På Bærum sykehus utføres operasjoner innen gastroenterologi, bariatrisk kirurgi, gynekologi/sectio, ortopedi, generell kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Vi utfører ca 6000 planlagte og øyeblikkelig hjelp operasjoner i året. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss

Vi er en sammensveiset  kollegagruppe som har fokus på både faglige kvalifikasjoner, videreutvikling og det å ta vare på hverandre i en travel hverdag. 

Vi gir anestesi til en rekke kategorier av pasienter, inkludert overvekt, plastikk og barn.
Vi har vascular access team, med anestesisykepleiere som blant annet har spesialkompetanse i innleggelse av  midline og piccline.
Vi tilstreber at alle våre anestesisykepleiere skal ha kunnskap om innleggelse av PVK med ultralyd.

Turnus med arbeid hver 4. helg, nattevakt med eget nattevaktsrom


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

Har videreutdanning i anestesisykepleie

Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

Det er en fordel om du har minimums 2 års erfaring

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

Er opptatt av å holde seg faglig oppdatert
Er kvalitetsbevisst og serviceinnstilt overfor så vel kollegaer som pasienter
Har godt humør og trives med utfordrende oppgaver
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
  • Vi har jevnlige sosiale sammenkomster
  • Vi er opptatt av at de ansatte skal komme på kurs både nasjonalt og internasjonalt.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035