Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier

Offentlig forvaltning

 Er du den vi ser etter som fremtidig kollega i vår flotte avdeling?

Vi utvider teamet vårt!  

Vi har nå ansatte som går over i andre stillinger hos oss og noen som skal gå av med pensjon. Derfor trenger vi flere anestesisykepleiere på laget vårt.
Det er ledig 100 % stilling i vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Bærum sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon og fødeavdeling. Vi har 11operasjonsstuer, 9 stuer i drift mandag til torsdag, 5 stuer fredager og anestesiteam 5 dager i uken. Vi har også døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp operasjoner. På Bærum sykehus utføres operasjoner innen gastroenterologi, bariatrisk kirurgi, gynekologi/sectio, ortopedi, generell kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Vi utfører ca 6000 planlagte og øyeblikkelig hjelp operasjoner i året. 

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle avdelingen slik at vi får flere ressurser til å forbedre det pre- og perioperative forløp.
Det er ansatt 30 anestesisykepleiere i seksjonen. Ledelsen består av avdelingssykepleier, assisterende avdelingssykepleiere, fagutviklingssykepleier og drift-sykepleier som koordinerer operasjonsprogrammet og flyten i avdelingen
Seksjonen holder et høyt faglig nivå og holder seg kontinuerlig oppdatert på det siste innen anestesifaget. Vi jobber kontinuerlig med faglige prosjekter for å forbedre og videreutvikle oss. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss:
 Vi er en sammensveiset  kollegagruppe som har fokus på både faglige kvalifikasjoner, videreutvikling og det å ta vare på hverandre i en travel hverdag.
Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Kvalifikasjoner:

  • Videreutdanning i anestesisykepleie
  • Ønskelig med minimum 2 års erfaring

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

  • Er opptatt av å holde seg faglig oppdatert
  • Er kvalitetsbevisst og serviceinnstilt overfor så vel kollegaer som pasienter
  • Har godt humør og trives med utfordrende oppgaver

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
  • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.