Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å bli en del av teamet vårt på Notodden?

Anestesiseksjon på Notodden tilhører Akuttmedisinsk avdeling. Vi samarbeider tett om ressurser og kompetanse med anestesiseksjonen i Skien og Porsgrunn. Dette gir oss god faglig utvikling og et sterkt, stimulerende fagmiljø. Vi har internundervisning, individuelle faste fagdager i turnus samt felles fagdag vår og høst sammen med anestesilegene og FOVA (felles overvåkning og akuttmottak).

Vi kan tilby varierte arbeidsdager, med elektiv og akutt kirurgi. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling og godt team-arbeid. Vi kan tilby en fleksibel og godt tilpasset turnus som er til å leve med. 

Har du lyst til å lese mer om klinikken vår - les Operativ plan

Dersom det i løpet av ansettelsesprosessen skulle bli flere ledige stillinger eller at det ved intern rokering skulle bli andre ledige stillinger i ulike størrelser, vil tilsetting bli foretatt ut fra den søkermassen som foreligger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Anestesisykepleie både ved elektiv og akutt kirurgi
 • Inngå i medisinsk og kirurgisk akutt-team 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon og videreutdanning i anestesisykepleie
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere de ulike formene for anestesi
 • Fleksibel og strukturert
 • Effektiv og evne til å jobbe i høyt tempo 
 • God fagkunnskap og gode praktiske ferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Bidra til å skape gode dager på jobb 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for 20 % funksjon som fagutviklingssykepleier
 • Meget godt arbeidsmiljø og gode arbeidskollegaer
 • Høyt faglig nivå og fokus på faglig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • God individuell turnus.
 • Interne og eksterne kurs
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon-, lån- og forsikringsvilkår, se KLP.no