Detaljer


Anestesiavdelingen, seksjon intensiv har ledige stillinger for intensivsykepleiere

Vi er en seksjon i utvikling og har nå behov for dyktige intensivsykepleiere. Vil du jobbe innenfor et av sykehusets satsningsområder?

Intensivseksjonen har 10 pasientsenger og er en generell intensivseksjon som dekker alle fagområder ved Ahus. Vi vil i løpet av 2019 utvide med 4 kirurgiske intermediærsenger. Sykepleierne er organisert i primærgrupper og består av ca. 90 % intensivsykepleiere. Det er faste intensivleger tilknyttet seksjonen.
Vi jobber tverrfaglig med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og bruker det Grønne kors som verktøy i avvikshåndtering.
Vi arbeider kunnskapsbasert og er opptatt av å utvikle faget og implementere forskning i praksis.
Sykepleierne inngår i sykehusets tverrfaglig Mobil Intensiv Gruppe (MIG). I pasientbehandlingen benytter vi avansert medisinsk teknisk utstyr som PICCO, gassedasjon med AnaConDa, dialyse og NO-gass. 

Vi har nå ledig 2 faste stillinger for intensivsisykepleiere.

Se vår film her!

Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for akutt og kritisk syke pasienter.
 • Jobbe selvstendig og med fokus på primærsykepleie.
 • Håndtering av avansert medisinteknisk utstyr knyttet til intensivbehandlingen.
 • God ivaretagelse av pårørende.
 • Veilede studenter i videreutdanning og opplæring av nyansatte
 • Delta aktivt i fagutvikling og utvikling av ny kunnskap
Kvalifikasjoner
 • Intensivsykepleier
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å holde deg faglig oppdatert
 • Systematisk
 • God gjennomføringsevne
 • Er analytisk og gjør gode faglige vurderinger
 • Er lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Politiattest må fremlegges
Vi tilbyr
 • Individuell tilpasset opplæringsperiode
 • 6 fagdager i året og mulighet for individuelle studiedager.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Kompetanseutviklingsprogram
 • Sykepleiefaglig veiledning og klinisk spesialist program
 • Sosiale aktiviteter: Julebord og sommerfest og stiller lag til Holmenkollstafetten
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Sentralt plassert mellom Lillestrøm og Oslo med godt kollektivtilbud
 • 20 min med buss fra Oslo