Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

AMK søker etter ambulansearbeider til å styre ambulanseflåten

Offentlig forvaltning

AMK er sentral for det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen, og vi sørger for at alle får riktig helsehjelp! Vi svarer de som ringer 113, vi gir livreddende veiledning, og vi styrer ambulansene i Vestfold og Telemark. For å kunne ivareta pasientene på en god måte, gir vi omfattende opplæring, og bl.a. har vi deltatt i et forskningsprosjekt og utviklet en kommunikasjonsmetodikk som  gir bedre tjenester og mer tilfredse ansatte.  

Vi har ledig:

Ambulansearbeider - 50 % fast stilling fra 01.02.2023

Søkere må kunne jobbe 12-timers turnus, 3-delt turnus, eller en kombinasjon av disse avhengig av behov. Det er også arbeid på helger. Søkere bør være villige til å følge vår kompetansestige, dvs. over tid også å kunne beherske rollen som medisinskoperatør og svare på telefoner på 113.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven til ressurskoordinator er å håndtere operative oppgaver i AMK. Ressurskoordinator styrer enhetene til de prehospitale tjenestene i Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Oppdrag fordeles til de operative enhetene ut fra prioriteringer, og endringer i situasjonsbildet både knyttet til den enkelte akuttmedisinske hendelsen og et totalbilde av ressursflåten i området. Operatøren samhandler med eksterne og interne aktører.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider
 • Minst 2 års relevant erfaring fra helsevesen
 • Det er en fordel med akuttmedisinsk erfaring/kompetanse
 • Gode IT - ferdigheter
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk
 • Gode engelsk kunnskaper

Personlige egenskaper:

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, med fokus på det arbeidet i AMK krever:

 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Det er viktig å kunne håndtere flere oppgaver parallelt og ha evne til presis kommunikasjon.    

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et aktiv prehospitalt miljø.
 • Tilrettelagt opplæring og kurs
 • Hospitering hos samarbeidspartnere.
 • Høyt faglig fokus med jevnlig faglig oppdatering.
 • Et godt tverrfaglig miljø og hyggelige kollegaer.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.