Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeidere, område Vestoppland - Seksjon Hadeland

Offentlig forvaltning

Ved ambulansetjenesten Sykehuset Innlandet, område Vestoppland, Seksjon Hadeland er det ledig følgende stillinger for ambulansearbeidere i turnus:

Stasjon Gran

64,5% fast stilling fra d.d.

50% vikariat fra d.d. til 31.08.2024
55% vikariat fra 01.11.2023 til 31.10.2024


Det bes opplyst i søknaden om hvilke stillinger som søkes.

Dersom det blir flere ledige stillinger i området i løpet av utlysnings-/og tilsettingsprosessen, vil tilsetting bli foretatt fra samme søkermasse.

Søkere med fortrinnsrett, bes oppgi dette i søknaden.
Den som tilsettes forplikter seg til å delta i intern opplæring, bestå årlige resertifisering, sette seg inn i og etterleve Sykehuset Innlandets etiske retningslinjer og divisjonens egen verdiplakat.

Dersom det etter søknadsfristens utløp ikke finnes kvalifiserte søkere, kan tilsetting likevel bli foretatt under visse forutsetninger.

Kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider 
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Kode 160
 • Førerkort klasse C1 (over 3500 kg)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha noen datakunnskaper
 • Helseattest for førerkort klasse D av nyere dato
 • Ønskelig med paramedisiner med autorisasjon

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fysisk, god form/må gjennomføre og bestå avdelingens fysiske tester
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i hh.t. gjeldende overenskomst og personalreglement
 • Pensjonsordning i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring 
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling

 

For å få enkelte systemtilganger i ambulansetjenesten vil det være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.