Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ambulansearbeider / Paramedic

Vi har ledige 100 % stillinger og vikariater.

Ambulansetjenesten i Østfold er lokalisert i 5 Østfoldbyer (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Mysen) og dekker ett geografisk område på 4200 kvadratkilometer og er landets 6. mest folkerike fylke.

Ambulanseseksjonen i Sarpsborg er samlokalisert med Sarpsborg og Rakkestad Legevakt i Helsehuset Sarpsborg. Seksjonen bemanner 5 ambulanser på dagtid og to ambulanser på nattestid hverdager, og tre på nattestid i helger.

Sarpsborg stasjonen er en hektisk stasjon med mange oppdrag. Stasjonens geografiske plassering gjør at vi ofte utfører oppdrag i hele fylket. Samt intensivtransporter fra Sykehuset Østfold Kalnes.

Seksjonen ligger ca 5 - 10 min kjøretid fra Sykehuset Østfold Kalnes. Bemanning av ambulanser på andre seksjoner, må påregnes dersom driften tilsier dette.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver
 • Som medarbeider i prehospital avdeling har du ansvaret for å løse tildelte ambulanseoppdrag i henhold til avdelingens stillingsbeskrivelse
 • Delta i øvelser, ferdighetstrening og andre kompetansehevende tiltak i tillegg til å løse daglige gjøremål i egen seksjon
 • Ansvar for å utføre arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, jf. helsepersonelloven
Kvalifikasjoner
 • Ambulanse arbeider med autorisasjon og /eller paramedic utdannelse
 • Førerkort klasse B, C1 og Kode 160 med helseattest for førerkort klasse D av nyere dato
 • Må være i besittelse av språkkunnskaper som er nødvendig for en forsvarlig yrkesutøvelse,  jf. bestemmelsene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven
 • Ønskelig med sekundærspråk 
 • Inneha grunnleggende IKT kompetanse og evne til å benytte sykehusets IKT verktøy
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av profesjonsgrenser
 • Faglig dyktig i henhold til eget kompetansenivå og engasjert til å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide i faste og dynamiske team
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø   
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Serviceinnstilt             
Vi tilbyr
 • Ett hektisk og høyt kompetent arbeidsmiljø, hvor det faglige fokuset verdsettes
 • Som medarbeider hos oss tilbyr vi blant annet faglig oppfølging i en tilrettelagt veiledningsambulanse
 • Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får jevnlig vedlikehold ferdighetene dine lokalt i seksjonen og gjennom sentraliserte opplæringsdager
 • God pensjonsordning gjennom KLP