Detaljer


Akuttsykepleier/sykepleier

Er du sykepleier eller spesialsykepleier og har lyst til å bli en del av Akuttmottaket?

Akuttmottak, Akutt24 (observasjonssenger) og Skadepoliklinikken inngår i vår seksjon. Akuttmottaket er et mottak av akutt syke og skadde pasienter ved Sykehuset Telemark. Vårt mål er at alle som ankommer vårt akuttmottak skal oppleve rask og god behandling for sin sykdom eller skade. I vår daglige jobbutførelse setter vi pasientens behov i sentrum og handler og prioriterer slik at våre pasienter hele tiden får best mulig behandling, flyt og service.

Felles for alle stillinger er at en må kunne påregne å hjelpe til på andre seksjoner ved ulike arbeidsbelastninger og beredskapsvakter.

Hos oss får du en spennende og variert arbeidshverdag, bratt læringskurve og stor takhøyde!  

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ved interne opprykk vil det kunne bli andre ledige stillinger fast og vikariater, i ulike stillingsstørrelser som tilbys, enn det som er lyst ut.

Arbeidsoppgaver
 • Akuttmottak for akutt syke
 • Traumemottak
 • StansteamTrombolyseteam
 • Triage - metode RETTS
 • Akutt 24-Observasjons/avklaringspost med inntil 7 pasienter
 • Akuttpoliklinikk for mindre skader
Kvalifikasjoner
 • Spesialsykepleier innen akuttsykepleie / AIO / annen relevant sykepleier erfaring
 • Søkere bør ha to års relevant sykepleier erfaring, fortrinnsvis fra sykehus
 • Må ha gode IT-kunnskaper og kjennskap til Dips
Personlige egenskaper
 • I tillegg til formell utdanning, setter vi store krav til personlige egenskaper og egnethet
 • Vi ønsker oss interesserte og serviceinnstilte medarbeidere
 • Liker en uforutsigbar og hektisk arbeidsdag
 • Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Ryddig og strukturert
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Faglig interessert, tar ansvar for egen læring
 • Jobber godt både selvstendig og i team
 • Trives som turnusarbeider 
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Opplæringsturnus med fagsykepleier og kontaktsykepleier
 • Fleksibel turnus
 • For tiden tredelt turnus med arbeid 3. hver helg
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fagdager i turnus, sertifiseringer, simuleringstrening og egen studietid ved behov
 • Et aktivt og faglig engasjerende miljø, med en variert og spennende arbeidsdag
 • Gode kollegaer og trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for stipend til videreutdanning innenfor akuttsykepleie
 •  
  Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier