Detaljer


Akuttpsykiatrisk avdeling, Seksjon A, (seksjon for affektive lidelser) Ledig vikariat natt 84,55 % sykepleier

Nå har DU muligheten til å jobbe hos oss på seksjon A og sammen bidra til å gjøre oss ennå bedre!

Akuttpsykiatrisk avdeling er Norges største, og er en del av Divisjon Psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består pt av et akuttpsykiatrisk mottak, 4 psykoseseksjoner og 1 affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Seksjon har 13 sengeplasser, og drifter i tillegg egen ECT enhet, (poliklinisk) hvor vi har eget personale. Behandlingen på seksjonen består av stabilisering av kriser/økt symptomtrykk blant annet gjennom samtaler, medikamentell behandling og miljøterapi.

Seksjonen har nå ledig et vikariat for sykepleier, natt i 84,55 % . 

Vikariatets varighet er 1 år. Arbeid hver 3.helg.

Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser. - Deg som gjerne vil bidra til å gjøre andre gode. Vi søker deg som er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i seksjonens felles gjøremål på natt
 • Pasientrettet arbeid
 • Dokumentasjon
 • Oppfølging av behandlingsplaner 
 • Medikamenthåndtering
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis
 • Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering
 • Bidra til samarbeid på tvers av seksjonene
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie 
 • Gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid/oppgaver
 • Kommunikasjon er en sentral del av jobben, og derfor er det viktig å beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Det vil videre foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet.
Personlige egenskaper
 • Engasjert og faglig interessert
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Lagspiller
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
 • Trives med å jobbe på natt
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen
 • En spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Ahus skolen med ukentlig tema undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering