Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Oslo søker etter medisinske operatører  

Offentlig forvaltning

Vil du være frontlinjen i den akuttmedisinske kjeden ? 

113 kontaktes når man trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlige hendelser/sykdom eller andre livstruende situasjoner.
AMK Oslo har fått økte bevilgninger og flere stillinger, derfor søker vi deg som vil ha en spennende arbeidshverdag i landets største prehospitale miljø. Du blir en del av et team som redder liv. Du er den første som akutt syke pasienter snakker med.

Vi er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus og mottar årlig over 250 000 113-telefoner fra Oslo og deler av Viken. Vi koordinerer ambulanser og legebiler i tillegg til andre spesialressurser. Vi har også ansvar for koordinering av luftambulansen i Helse Sør-Øst. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere og vi søker deg som er sykepleier eller høyskoleutdannet paramedic.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Besvare 113-telefoner og foreta systematisk intervju av innringer
 • Gjøre medisinske vurderinger og triagere
 • Vurdering kan gjøres gjennom videooverføring med innringer
 • Veilede i livreddende førstehjelp
 • Samhandle med interne og eksterne aktører i den akuttmedisinske kjeden
 • Samhandle med andre nødetater
 • Motta ambulansebestillinger og henvendelser om intensivtransporter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller bachelor paramedic 
 • Ønskelig med 4 års relevant erfaring, men bakgrunn fra legevakt og akuttmedisin kan kompensere for dette
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, ytterligere språk er en fordel
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Normalt fargesyn og god hørsel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er en lagspiller med høy grad av motivasjon for stillingen
 • har god simultankapasitet, takler høyt arbeidspress og jobber selvstendig
 • er faglig sterk og har beslutningsevne
 • er omsorgsfull og tålmodig
 • er god på muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • ønsker å gjøre en forskjell
 • bidrar med å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i landets største prehospitale miljø
 • Informasjonsmøte med hospitering før kandidaten inviteres til intervju
 • Ca 4 uker AMK- kurs, deretter innfasing med veileder
 • Fagdager
 • Særtillegg med  kr 50.000,- pr. år i 100 % stilling
 • 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg 
 • Mulighet for redusert stilling etter endt opplæring