Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3280953
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

AKS-leder

Disen skole søker etter en ny leder for vår aktivitetsskole. AKS-leder er en av fire ledere på skolen, og har ansvaret for Disen skoles aktivitetsskole.
Disen skole er en grunnskole med elever på 1.-7.trinn i bydel Nordre Aker. Skolen har rundt 580 elever. Aktivitetstilbudet er for elever fra 1.-4. trinn, samt noen elever på høyere trinn. Vi har i dag 260 barn fordelt på fire baser. Aktivitetsskolen skal bygge opp under skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Rammeplanen for aktivitetsskolen rammer inn i fire ulike målområder:

-natur, miljø og bærekraftig utvikling
-fysisk aktivitet
-kunst, kultur og kreativitet
-mat og helse  

Skole og AKS samarbeider tett, og planlegger sammen der det er mulig og naturlig. Ledelsen skal sørge for et planmessig og strukturert samarbeid mellom lærerne og medarbeiderne i AKS. 

AKS-leder på Disen skole har høyere pedagogisk utdanning, og er god på relasjoner og modellering for barn og voksne. AKS-leder deltar i faglige prosjekter som skolen deltar i. AKS-leder i samarbeid med resten av ledergruppen sørger for kompetanseheving og utvikling i AKS, slik at medarbeidere mestrer sine arbeidsoppgaver, utvikler seg og deltar aktivt i samarbeid med hverandre og med lærerne i skolen.
Det er et tett og godt samarbeid mellom FAU på skolen og AKS, og det er viktig at AKS-leder fortsetter dette.

Vi ønsker tiltredelse snarest.  

  

Arbeidsoppgaver

Daglig og administrativt ansvar for AKS
Personalansvar for assistenter og baseledere
Leder kvalitetsutviklingen på AKS
Tilrettelegger tilbudet til elevene innenfor rammeplanen
Sikrer godt samarbeid med foresatte
Opplæring av personalet
Bemanning av AKS
Følger opp sykefravær, administrativt og praktisk (HR-system)
Registrering og oppfølging av barn i skolens administrative system (IST)
Økonomi, herunder budsjett, regnskap og innkjøp, fakturering
Tett samarbeid med skolens pedagogiske personale

Kvalifikasjoner
Du har høyere pedagogisk utdanning
Du liker å jobbe med barn og å ha personalansvar
Du har erfaring, og trives med ledelse og organisering av ansatte
Din eventuelle erfaring fra ledelse av for eksempel en aktivitetsskole tillegges stor vekt
Du kan tenke strategisk, legge en strategi og følge den
Du har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Du har gode IKT kunnskaper og godt språk, og er god til å informere med klart språk
Din personlige egnethet vil tillegges stor vekt   
Du forstår viktigheten av utvikling av arbeidsmiljø, og kvalitet på aktivitetsskolen
Erfaring med å lede prosesser som sikrer et inkluderende og godt arbeidsmiljø er ønskelig 
Erfaring innen ledelse er ønskelig
Personlige egenskaper
Du er tydelig, hyggelig, varm og inkluderende som leder
Du er god til å bygge relasjoner
Du er en motiverende og positiv person og leder
Du ser muligheter og løsninger, og har evnen til å stå i situasjonen når det er riktig, og evnen til å stoppe eller snu når det er riktig
Du har vilje og evne til målrettet samarbeid rundt elever, medarbeidere og foresatte
Du jobber selvstendig og er løsningsorientert, men liker og er trygg og åpen i samarbeid med andre  
Vi tilbyr
En skole og aktivitetsskole som satser på å bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring
En jobb i et hyggelig og godt fungerende lederteam
Dyktige kollegaer
Flotte barn og foreldre som samarbeide, og som hjelper oss mye
Et godt samarbeid med skolens øvrige personale
Mulighet for både individuell og felles kompetanseutvikling