Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Advokat / advokatfullmektig - Voss

Advokatfirmaet Responsa AS har kontor på Voss (Uttrågata 38), Stord (Kunnskapshuset i Leirvik) og i Haugesund (Nordsjø Kontorpark). Me er i dag totalt 17 tilsette. Firmaet leverer advokattenester innanfor dei fleste juridiske felt. Me har engasjement, kvalitet og mangfald som kjerneverdiar i verksemda.

Vil du vera ein del av Team Responsa?

Me ynskjer å knyta til oss: Advokat / advokatfullmektig - Voss

Me vil tilsetja ny medarbeidar ved vårt kontor på Voss og søkjer deg som søkjer nye utfordringar.

Du må vera engasjert i juridisk arbeid og i å hjelpa andre. Du må kunna dokumentera svært god fagleg kvalitet og utfylla oss slik at mangfaldet vårt vert styrkja. Helst bør du ha arbeidserfaring som advokat, men søkjarar som kan tiltre som advokatfullmektig vil også verta vurderte.

Arbeidsstad vil vera ved vårt kontor på Voss. Bruk av videokonferanseutstyr vil vera ein viktig del av arbeidsdagen for å kunna yta bistand til kollegaer og klientar som har nær tilknyting til kontora på Stord og i Haugesund. Vårt firma ynskjer fleksible kandidatar i høve til bruk av tekniske IT-løysingar.

Dersom du har spørsmål kan Advokat Anne-Sofie Lutro kontaktast på tlf 99 45 60 20.

Søknad med cv og vitnemål sendast til: Advokat Anne-Sofie Lutro anne.lutro@responsa.no
så raskt som mogleg og innan 13. mai 2019