Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Administrasjonsleder

Skauen kristelige skole er en kristen friskole med ca. 200 elever fra 1.- 10. klasse. Skolen ligger på Bratsberg i Skien, ca. 3 km fra Skien sentrum.

Ønsker du å være administrasjonsleder ved Skauen kristelige skole?
Vår nåværende administrasjonsleder slutter 31.07.19 etter mange års tjeneste ved skolen. Vi søker derfor en som kan overta denne jobben. Vi trenger en omgjengelig, strukturert og hyggelig person som i mange tilfeller er skolens ansikt utad. Arbeidsoppgavene er varierte hvor vi nesten kan love at ingen dager er like.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring med regnskap og lønn
 • Gode kunnskaper i bruk av PC som verktøy
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Smidighet, fleksibel holdning og evne til å skape gode relasjoner
 • God sans for systemer og med drivkraft til å videreutvikle effektive administrative rutiner
 • Kjennskap til kristne friskoler er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges
Arbeidsoppgaver kan være:
 • Daglig oppfølging av skolens merkantile kontortjeneste
 • Informasjon og servicetjeneste (lærere-foresatte-elever-ledelse-eksterne)
 • Bestilling av materiell, utstyr og varemottak
 • Utleie, kontrakter og rapportering
 • Føring av elev/personalopplysninger (VISMA)
 • Bistå ledelsen med praktiske oppgaver
 • Oppgaver knyttet til skolens budsjett og regnskap, samt rapportering (avvik mm.)
 • Personal: fraværsføring (HR) Administrering av fravær samt oppfølging ift refusjoner fra NAV.
 • Personal: Praktisk arbeid ifm nyansettelser, som for eksempel arbeidsavtaler, kompetanse- og lønnsfastsetting
 • Lønnskjøring og det som naturlig tilfaller dette.
 • Rapportering til statens pensjonskasse, samt oppfølging a-melding etc.
 • Saksbehandling på avtalte områder
 • Systemansvar for kontoradministrative system
Generelle opplysninger
 • Stillingsstørrelse avtales, 50-100%
 • Politiattest kreves ved tiltredelse, jfr friskoleloven
 • Den som ansettes må bekjenne kristen tro og arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting
Vi tilbyr
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • En skole med en godt innarbeidet struktur og klare rammer  
 • Et mangfold av elever
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
Søknad med CV sendes rektor på epost: karsten.grytnes@skauenskole.no.
For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med rektor (epost eller telefon 35 50 54 05, eller 472 34 932).
Søknadsfrist: 18.02.2019.
Tiltredelse etter avtale.