Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Administrasjonskonsulent 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

BUP Oslo Syd holder til på Mortensrud. Vårt opptaksområde er bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Vi er samlokaliserte med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. 

Seksjon BUP Oslo Syd er en stor poliklinikk som består av generalistenhetene Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Spesialenheten og Kontorfaglig enhet.

Kontorfaglig enhet bistår hele poliklinikken med pasientadministrative oppgaver, og lederstøtte for alle enhetsledere og seksjonsleder. Kontorfaglig enhet består av 13 årsverk.

Enheten utvider nå og vi har behov for 3 nye administrasjonskonsulenter. Det er faste stillinger med mulig oppstart fra 01.09.22. Stillingene vil fungere som lederstøtte for enhetsledere ved enhet Nordstrand, enhet Østensjø og Kontorfaglig enhet.

Litt avhengig av hvilken enhet man blir lederstøtte for, vil det være noen forskjeller i arbeidsoppgavene. 

Den som ansettes må være fleksibel ifht arbeidsoppgaver da det vil kunne komme endringer med tanke på tilførsel av nye oppgaver.

Våre åpningstider er ukedager 08.00 - 15.30.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrativ støtte til enhetsledere og seksjonsleder
 • Bidra til den daglige driften sammen med enhetsleder for den aktuelle enhet
 • Referent ved administrative møter
 • Saksbehandler/rådgiver i saker som omhandler administrasjon, økonomi og personal sammen med enhetsleder
 • Klargjøring av tall til rapportering internt og eksternt
 • Administrativt arbeid i DIPS Arena  - kontroll av oppgjør/konsultasjoner, rydding/oppfølging pakkeforløp, rydding/oppfølging av vedtak, rydding i ventelister m.m. 
 • Arbeide i NIMES - rydding i rapporter
 • Public 360
 • Bistå med mottak av og opplæring av nye behandlere på enhetene
 • Forefallende administrativt arbeid
 • Bemanne ekspedisjonene ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad innen administrasjon og økonomi, eller annen relevant 3-årig høgskole/universitetsutdanning. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern er ønskelig
 • Det er en klar fordel om du behersker våre administrative elektroniske verktøy som DIPS Arena, NIMES, GAT, Public 360, Personalportalen, LIS (økonomi), Oracle Iprocurement, Baseware
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg
 • deler ekspertise og kunnskap med andre
 • holder frister og forholder deg til tidsplaner
 • synes det er spennende med nye ideer og initiativ på arbeidsplassen
 • ser mulighet til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag