Detaljer


80% vikariat spesialergoterapeut / ergoterapeut

Vi har ledig 80% vikariat for ergoterapeut omgående, med mulighet for utvidelse av vikariatet både i stillingsstørrelse og varighet.

Stillingen tilhører Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon rehabilitering Ottestad, som gir tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med ervervet hjerneskade, multitraume, amputasjoner, dysmeli og ulike nevrologiske lidelser.

Seksjonen har 15 døgnplasser, rehabiliterings- og spastisitetspoliklinikk samt ambulant virksomhet. Det tverrfaglige teamet består av ergoterapeut, lege, fysioterapeut, psykolog, sykepleier, hjelpepleier, sosionom, logoped og synspedagog. 

Arbeidsoppgaver
Funksjonsvurderinger fysisk og kognitivt, trening i daglige gjøremål, spesifikk funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker, vurdering av hjelpemiddelbehov og samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner
  • Ergoterapeut med kompetanse og erfaring innen rehabilitering vil bli foretrukket.
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Interesse for pasientgruppene og evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasienter og pårørende.
  • Gode samarbeidsevner, selvstendighet og ønske om å jobbe i tverrfaglige team.
Vi tilbyr
  • En arbeidsplass med høy faglig kompetanse, engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø.
  • Utfordrende og variert arbeid.
  • Lønn etter overenskomst for gjeldende yrkesgruppe.
  • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  •