Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

50 % fast sosionomstilling + 50 % engasjement med mulighet for fast i Nevroklinikken

Offentlig forvaltning

Er du klar for en utfordring?  Lyst på en meningsfull jobb? Søk på spennende stilling med utviklingsmuligheter på Ullevål sykehus!

I seksjon for klinisk service ytes det fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjenester til pasienter ved nevrologisk, fysikalsk medisinsk og nevrokirurgisk avdeling. Det er til sammen 2,5 årsverk for sosionomer, i tillegg til et engasjement på 50 % frem til november 2023. 

Vi lyser nå ut en 100% stilling, henholdsvis 50 % fast og 50 % engasjement fra 01.11.2022-31.10.2023. Vi ønsker å ansette i 100 % full stilling. 

Stillingen er knyttet til nevrokirurgisk sengepost og avdeling for hjerneslag, og sosionomen vil ha hovedansvar for pasienter og pårørende på disse avdelingene. Nevrokirurgisk sengepost har ansvar for nevrotraumatologi i Helse Sør-Øst, og sengeposten behandler i tillegg til øyeblikkelig hjelp, planlagt innlagte pasienter med blant annet hjernesvulst, blødninger i hodet og lidelser i nakke og rygg. Avdeling for hjerneslag har ansvar for mottak, diagnostisering og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag, fra hele Oslo.

Sosionomene arbeider i et lite team og samarbeider tett med sosionom i ortopedisk klinikk. Stillingen stiller store krav til selvstendig arbeid og samarbeid. Alle sosionomene behandler pasienter på alle våre avdelinger. 

Det er meningsfullt, spennende og utviklende å jobbe på sykehus. Ved å jobbe som sosionom på sykehus får en mulighet til å møte mange forskjellige mennesker med ulike utfordringer knyttet til skade eller sykdom. Ved å informere om rettigheter knyttet til sykdom/skade, støttesamtaler i store eller små livsendringer, og hjelpe til med søknader o.a  så er vi med å gjøre en ofte vanskelig situasjonen noe bedre. En har ikke behov for medisinsk kunnskap i stillingen, men kunnskap om hjelpeapparatet utenfor sykehuset er viktig. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Sosialfaglig kartlegging og oppfølging av pasienter og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid innad på sykehuset
 • Samarbeid med hjelpeapparatet utenfor sykehuset
 • Veiledning av pasienter og pårørende knyttet til barn som pårørende
 • Internundervisning
 • Utvikle sosionomtjenesten i seksjonen - faglig utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Krav om 3-årig sosionomutdanning fra universitet eller høgskole/bachelor i sosialt arbeid
 • Erfaring fra sykehus er ønskelig
 • Engasjement og kunnskap om personer i utfordrende livssituasjoner
 • Interesse og gjerne erfaring i samtale, støtte og møte med pasienter og pårørende i krise og sorg som følge av alvorlig sykdom.
 • Erfaring fra Nav eller kommunalt hjelpeapparat er ønskelig
 • Nødvendig med gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, initiativrik, fleksibel, ansvarsfull, utadvendt og engasjert
 • Kompetanse og kunnskap i håndtering av akutt sykdom/krise.
 • Interesse for fagutvikling
 • Godt humør, bidra til et godt, trygt, utviklende arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Et 100 % vikariat i et lite og godt team med sosionomer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Utviklingsmuligheter
 • Gruppeveiledning i sosionomgruppa
 • Er du positiv, engasjert og opptatt av faget ditt - så vil vi gjerne ha deg med på laget!