Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  02.05.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  3
 • karriere-kode:
  598463
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

3. års sykepleierstudenter, rekrutteringsstilling i Omsorgsbolig

Rekrutteringsstillinger for 3.års sykepleierstudenter i Omsorgsboligene Halden

Er du sykepleier og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % fast stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg!

Formålet med rekrutteringsstillingene er at nyutdannede sykepleier skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best igjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleier og vernepleierstudent bringer inn ny kunnskap og har friske innspill.

Informasjon om rekrutteringsstilling:

Fast ansettelse i 100 % fra 18. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)

Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet. Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Vi kan tilby inntil tre faste 100 % stillinger fra sommeren 2018 under forutsetning av autorisasjon som sykepleier.

Enhet omsorgsboliger består av Brygga omsorgsboliger, Vaterland / Hagegata, Søsterveien og Bergheim bofellesskap for demente. Mer informasjon om de ulike omsorgsboligene kan finnes på Halden kommunes nettsider. Omsorgsboligene er for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper og dokumentasjon

 

Kvalifikasjoner og utdanning

3. års sykepleier (Ferdig utdannet vår/sommer 2018)

Må beherske norsk for både skriftlig og muntlig kommunikasjon

 

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Fleksibilitet

Du liker å jobbe i team, og kan bidra i arbeidsmiljøet.

Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

Hyggelige og kompetente medarbeidere.

Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Firmarabatt ved treningssenter.

En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledig stilling"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere


Kontaktperson

Merete Tangen, Enhetsleder Omsorgsbolig, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no


: