Detaljer

 • Søknadsfrist
  15.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  4
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  587243

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

3 -års sykepleierstudenter, Hjemmesykepleien

Rekrutteringsstillinger

Er du sykepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie med autorisasjon som sykepleier? Da ønsker vi kontakt med deg!

Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best gjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleiere bringer inn ny kunnskap og har friske innspill.

Informasjon om rekrutteringsstilling:

Fast ansettelse i 100 % fra 20. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)

Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet

Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen

 

Beskrivelse av arbeidssted

Vi kan tilby inntil fire faste 100% stillinger fra sommeren 2018 under forutsetning av autorisasjon som sykepleier.

Stillingene har arbeid hver 3 helg.

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter PDA som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy. Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene er fornøyde med tjenesten vi yter! Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, prosjekt med virituell korttidsavdeling og drifter kommunens hverdagsrehabiliteringsteam.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon.

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som sykepleier.

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

 

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

Gode samarbeidsevner

Høy grad av fleksibilitet

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

Personligegnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.

Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.

Fokus kompetanseheving

Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid

Godt arbeidsmiljø

Trivelige kollegaer

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?

Liker du å arbeide selvstendig er løsningsorientert?

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende lov og avtaleverk

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no  - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Marianne Horgen, Enhetsleder, tlf: 40239852, mobil: 40239852, marianne.horgen@halden.kommune.no


: