Ledig stilling

Oslo kommune

2 kontaktpersoner til tiltaksteam

Offentlig forvaltning

Barnevernseksjonen i Bydel St. Hanshaugen består av ca 32 stillinger og holder til i Stensbergt 25-27. Seksjonen består av barnevernseksjonen og tiltaksseksjonen.

Tjenesten er delt opp i 5 team: Mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam((0 - 18(25), fosterhjem og familieteam samt Foyer St. Hanshaugen- veien til et selvstendig voksenliv. 

Det lyses nå ut 2 ledige vikariater ved tiltaksteamet: 
1 x 100% svangerskapsvikariat ledig fra 01.01.23 til 31.03.24
1 x 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse 01.01.23 - 31.12.23

 

Ved intern justering, kan det være behov for ansettelse i andre vikariat i tjenesten.

Barnevernseksjonen betjener også Oslo sentrum, med de muligheter og utfordringer det gir. Samt at vi har det by omfattende ansvaret for menneskehandelsaker. 
Dette er en tjeneste med lav turnover, høyt nærvær og med god faglig kompetanse, der vi hele tiden har fokus på å øke de ansattes fagkompetanse gjennom kurs, videreutdanning, jobber for å møte kompetansekravet overfor norsk barnevern, fagseminar, veiledning mm. Vi har en bevisst tanke om at de ansatte besitter variert fagkunnskap som kan nyttes på tvers av de forskjellige teamene.

Videre er det et høyt fokus på å jobbe mer helhetlig og på tvers i bydelen slik at vi i fellesskap bygger "laget rundt barn/unge" som er i behov av hjelp fra barneverntjenesten.
Vi har som mål å bygge ut våre egne lokale tiltak i tjenesten. Per nå har vi 2 ferdig innredede og nyoppussede leiligheter som kan brukes akutt, til samvær, til utredning, avlastning, skjerming osv. her er det kun fantasien som setter begrensninger for bruken av leilighetene. Videre  jobber vi for å få til gode tiltak og samarbeid på tvers av bydelens tjenester. Nå står vi midt i en spennende prosess der vi  skal lage et eget døgnbemannet ungdomshus med flere hybler, aktivitetsrom, samtalerom, felles kjøkken og noen selvstendige leiligheter. Her skal ungdom få med miljøterapeutisk oppfølging, hvor de skal jobbe med selvstendighetstrening. 

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester, herunder hovedsakelig oppfølging av familier med tiltak fra barneverntjenesten.
Arbeid med saker som bringes inn for fylkesnemnda/domstolene.
Samarbeid med instanser rundt barnet / familien
Videreutvikling av avdelingens tilbud

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig sosial- eller barnevernfaglig utdannelse.
Erfaring fra 1 linje barneverntjenesten
Personlig egnethet vektlegges
For stillingen kreves fremleggelse av tilfredsstillende politiattest etter gjeldende regler. 

Personlige egenskaper:

Du har et stort engasjement og høy faglig kompetanse 
Du er god på å se og ivareta kolleger
Du har initiativ og gjennomføringskraft
Du har stor kapasitet
Du har gode både muntlige og skriftlige framstillingsevner
Du evner å jobbe selvstendig, samtidig som du innehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både ovenfor kolleger, samarbeidspartnere og familier
Du er strukturert og målrettet
Du liker utfordringer, er løsningsorientert, kan jobbe hands on, er fleksibel og modig
Du ønsker å bidra i avdelingens og barneverntjenestens arbeid og videre utvikling
Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

Godt miljø med engasjerte kollegaer og en ledelse som har fokus på de ansattes trivsel og yrkesstolthet.
En spennende og utfordrende jobb med gode muligheter til å påvirke og utvikle avdelingen, barneverntjenesten og bydelens tilbud.
Ekstern og intern veiledning.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Fleksibel arbeidstid, må påberegne noe ettermiddagsjobbing.
Lønnsramme 022 ltr. 33-42  kr. 505 400 - 590 600 pr. år.
Aktuelle tekniske hjelpemidler
Stor flott personalkantine med variert og godt tilbud til rimelige priser

Nyoppusset og flott treningsrom