Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

2. gangs utlysning - Offentlig godkjente sykepleiere

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

 

Vi trenger positive, løsningsorienterte og engasjerte medarbeidere.

Vi kan tilby en variert arbeidsdag med allsidige utfordringer.

 

 Skjervøy sykestue og sykehjem har følgende stilling ledig:

 •  70 % fast stilling for offentlig godkjent sykepleier- tiltredelse snarest.
 •  100% stilling for offentlig godkjent sykepleier på avdeling for personer med demenssykdom, med tiltredelse snarest og varighet frem til 01.09.2019

 

Stillingene innebærer tredelt turnus for 70% stillingen og to delt turnus for 100% vikariat med for tiden jobb hver tredje helg.

Det tas forbehold om evt. endringer.

I tillegg til sykehjem driver vi ei aktiv sykestue med døgnplass for øyeblikkelig hjelp, sykestuesenger og korttidsplass/avlastningsplass.

 

Eksempler på pasienter som vi behandler:

 • Akuttpasienter

 • Stabilisering av akuttpasienter før videresending til UNN

 • Kreftpasienter under aktiv behandling (cytostatikabehandling) herunder også palliativ- og terminal omsorg

 • Pasienter med forverring av kjente tilstander

 • Pasienter med behov for daglig legetilsyn

 • Pasienter med behov for observasjon og utredning med uavklarte tilstander

 • Pasienter med brudd og skader

 • Geriatriske pasienter under utredning

 • Rehabiliteringspasienter fra UNN

 • Pasienter som trenger intravenøs behandling

 • Utskrivningsklare pasienter fra UNN

 • Polikliniske pasienter

   

  Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

  

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

  

Kontaktperson: Virksomhetsleder for Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen tlf. 77775742


Søknad sendes elektronisk her

Søknadsfrist 24.september 2018.