Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3209503
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

100% stilling som baseleder på AKS

Østensjø skole er en 1-7 skole, med over 520 elever og rundt 90 ansatte. Skolen er idyllisk plassert ved enden av Østensjøvannet i bydel Østensjø.                       Dekningsgraden på Aktivitetsskolen er høy, noe vi er svært godt fornøyd med.
Trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet er verdiene UDE vektlegger i Aktivitetsskolen og disse verdiene skaper en god omsorgsarena for elevene hos oss. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena hvor alle elevene skal gis mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter, språklige ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Aktivitetsskolen skal bære preg av forutsigbarhet med tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Aktivitetsskolen er en arena hvor mye skjer samtidig og hvor elevene har mulighet til å ta egne valg. Personalet skal engasjere elevene, slik at de utforsker nye aktiviteter og hever sin kompetanse både sosialt og faglig. Vi på Østensjø har fokus på utvikling av kommunikasjon og øver mye på å lytte til hverandre.

Skolen bygges ut med to nye bygg som skal være ferdig til skolestart høsten 2021. Dette vil også gi bedre muligheter i tilbudet til Aktivitetsskolen gjennom nye fine lokaler.

Vår visjon er: sammen skaper vi gode opplevelser.

Arbeidsoppgaver
 • Ha ansvaret for barn og voksne på en base med ca. 130 barn
 • Bidra til at AKS støtter opp under skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter og fag, og integrerer skolens mål inn i AKS sine målområder
 • Være med på å utarbeide og følge opp rutiner
 • Lede og veilede personalet på egen base
 • Følge opp og veilede elever i samhandling, lek og læringsstøttende aktiviteter ute og inne
 • Planlegge og lede basemøter, delta på foreldremøter og plankvelder
 • Lede planlegging av kurs og aktivitetstilbud, og følge opp gjennomføringen av tilbudet
 • Ha daglig og tett kontakt med foresatte, godt samarbeid og kommunikasjon
 • Være tilstede og i aktiv deltagelse med barna når AKS er åpen
 • Lage vaktlister i skolens ferier og ukeplaner hele året
 • Være med på å utarbeide tilbud til elever i skolens ferier
 • Matinnkjøp
 • Noe økonomiansvar
Kvalifikasjoner
 • Du skal ha relevant erfaring som baseleder eller fra lignende arbeid
 • Utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller pedagogisk bakgrunn fra barnehage, skole eller AKS er ønskelig.
 • Du er en tydelig og klar leder for elevene og ansatte på AKS
 • Du er initiativrik, kreativ og fleksibel med god arbeidskapasitet
 • Du har interesser og kunnskap om aktivitetsskolens satsningsområder innenfor natur, miljø og bærekraftig utvikling, fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet og mat og helse
 • Du er en voksen som inspirerer elevene til å medvirke i utformingen av tilbud som gis på AKS
 • Du kan planlegge og gjennomføre læringsstøttene aktiviteter
 • Du må ha et ønske om å bidra positivt i arbeidet med elevene og for de voksnes arbeidsmiljø
 • Jobben som baseleder krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
 • Gode IKT-kunnskaper, samt kjennskap til IST vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Du trives med barn og evner å se det enkelte barns behov
 • Du er serviceorientert og en brobygger i samarbeidet med de foresatte
 • Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og kan arbeide selvstendig og i team
 • Du er stabil, fleksibel og ansvarsfull.
 • Må tåle dager med høyt arbeidstempo/ utfordringer
 • Strukturert og ryddig
 • Du er positiv og har godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du er opptatt av å gå foran som et godt eksempel
 • Gode kommunikasjonsevner med ansatte og foresatte
Vi tilbyr
 • En spennende, krevende og viktig jobb
 • Engasjerte og kompetente ansatte
 • Flotte og lærevillige elever og engasjerte foresatte
 • En aktivitetsskole med orden, gode rutiner og masse humor
 • En Aktivitetsskole i stadig utvikling og som har som ambisjoner å ville det beste for barnet
 • Et godt inkluderende arbeidsmiljø preget av utvikling og faglighet
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til fastsatt i lov- og avtaleverk.