Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

100 % Sosialfaglig/barnevernspedagog i turnus

Offentlig forvaltning

Ønsker du en utfordrende og meningsfull jobb?
Avdeling for Rus og avhengighet - ARA - er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 4 døgnseksjoner spredt beliggende i helseforetaksområde. Avdelingen har tilbud om avgiftning, døgntilbud, samt legemiddelassistert rehabilitering - LAR. Klinikken har egen FoU-seksjon.

ARA Døgnseksjon gir tilbud om behandling til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har 12 behandlingsplasser inkludert pasienter på  § §10-2 og 10-4 i HOT (tvang). Vi er tverrfaglig bemannet med 28.5 årsverk. Våre lokaler er 10 min fra Asker sentrum.

Vi har en 100 % stilling ledig for sosialfaglig/barnevernspedagog i to-delt turnus.

Arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglig spesialisert rus og psykisk helse
 • Miljøterapeutiske arbeidsoppgaver. Seksjonen er organisert i to team. Arbeider i team i nært samarbeid med Behandler, lege, sykepleier, vernepleier, sosionom og andre sosialfaglig. Teamene har behandlingsansvarlig Psykiater og RAM og psykolog.
 • Gruppeleder i terapigruppe med miljøterapeut.
 • Individuell oppfølging i form av individuelle samtaler, praktiske gjøremål med pasientene.
 • Aktiviteter ut i fra seksjonens miljøterapeutiske mål.
 • Tett samarbeid med samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten og kommunene

Kvalifikasjoner:

 • Sosialfaglig/barnevernspedagog høgskoleutdannet bachelor
 • Det er ønskelig erfaring fra TSB. Det vil være en fordel med erfaring fra fagfeltet eller psykisk helsearbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten
 • Må beherske skriftlig og muntlig norsk
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Gruppeerfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Interesse for rusbehandling
 • Det vil være en fordel med erfaring fra fagfeltet eller psykisk helsearbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og evne til målrettet arbeid
 • Interesse for fysisk aktivitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Turnusstilling med arbeid hver tredje helg.
 • Engasjert og godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig sammensatt team.
 • Opplæring og fagutvikling.
 • Veiledning
 • Pensjonsrettigheter og lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Arbeidssted i grønne omgivelser nær sjøen
 • Velferdsforening med ulike kulturelle og aktivitetstilbud, samt utleie av hytte/leilighet innland og utland