Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1755159
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

100% fast stilling som vernepleier med teamlederansvar Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Beskrivelse av arbeidssted

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 5 ulike avdelinger, som gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid, primært til personer med funksjonsnedsettelser. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter ligger under koordinerende fellestjenester.

Teamlederstillingen er for tiden knyttet til avdeling Braveien, og stillingen tiltres snarlig. Avdelingen gir et tilrettelagt arbeids og aktivitetstilbud til personer med til dels store bistandsbehov. Flere brukere benytter ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon. Avdelingen legger vekt på tilrettelagte aktiviteter tilpasset hver enkelt bruker.

Nærmeste leder er avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Teamleder har det daglige administrative ansvaret og faglige ansvar for sin avdeling

Er ansvarlig for å organisere avdelingen slik at de totale ressursene blir brukt på en effektiv måte

Teamleder inngår i den faste bemanningen som arbeidsleder, og arbeider i hovedsakelig i direkte kontakt med brukerne/arbeidstakerne
Det er satt av 20 % til administrative oppgaver

Utarbeide individuelle mål, tiltak og evalueringsrutiner for hver enkelt bruker der dette er hensiktsmessig

Holde seg faglig oppdatert og veilede personalet ved behov

Tverrfaglig samarbeid med andre som det er naturlig å samarbeide med

Arbeide i samsvar med vedtatte planer, målsettinger og til enhver tid gitte rammer

Påse at gjeldende lover og regler blir overholdt

Daglig HMS-ansvar ved avdelingen

Sammen med avdelingsleder sørge for god budsjettkontroll

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

 Autorisert vernepleier

God kjennskap til målrettet miljøarbeid

Erfaring med brukergruppa

Erfaring med ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon sees på som en fordel

Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9

Ønskelig med veiledningskompetanse

God skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner

Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet

Løsningsorientert og engasjert

Faglig fokus og vilje til etisk refleksjon

Evne til å motivere, begeistre og være nytenkende

Det legges vekt på personlig egnethet.

Generelle betingelser

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %

Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Politiattest

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: 03.06.2019

Kontaktperson

Avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, Jeanne Arvanitis, 90040299 eller jeanne.arvanitis@halden.kommune.no