VITEK Miljø søker operatører

Vitek AS

VVS og rørlegger

Vitek AS er en bedrift med over 35 års erfaring. Vi besitter spesialutstyr og kompetanse til å utføre kompliserte oppdrag i hele Norge. Vitek Miljø AS er et datterselskap og et godkjent miljøselskap med slamsuging, tankrens, rørspyling og håndtering av fast og flytende avfall som sentrale aktiviteter. Vi tilbyr også beredskapstjenester for forurensningssituasjoner og gir nødvendig opplæring i bruk av utstyr for håndtering i henhold til lover og forskrifter. Vitek Miljø AS er et selskap i en veks…
1 Ledig jobb rådal snarest Produksjon

Operatør, Rørfornying, Region Vest

Vitek AS

VVS og rørlegger

Grunnet stadig økende oppdragsmengde trenger vi flere dyktige medarbeidere. Er du vår nye medarbeider som skal vokse med oss i fremtiden? Om selskapet: Vitek AS er en bedrift med over 35 års erfaring innen blant annet rørfornying, rørinspeksjon, slamsuging og farlig avfall. Vi besitter spesialutstyr og kompetanse til å utføre kompliserte oppdrag i hele Norge. Vitek AS er en markedsledende aktør som opererer i både private og offentlige markedet. Vi fornyer gamle rør uten oppgraving og rivning de…
1 Ledig jobb rådal snarest Produksjon