Åpen søknad maritime opplæringsstillinger

Intership AS

Maritime Industri / Service

Ønsker du å jobbe blant noen av de beste innenfor sektoren? På en moderne, innovativ og teknologisk avansert flåte? Intership har ambisiøse planer, og skal fortsette den globale veksten sammen med våre sterke og langsiktige eiere. Det betyr også at vi kan tilby en stabil og sikker arbeidsplass med videre muligheter for flere andre gode og internasjonale karriereveier. Vennligst registrer åpen søknad på opplæringsstillinger i rederiet. Lærlinger blir normalt ansatt via maritime opplæringskontor i…
1 Ledig jobb hareid snarest Trainee

Åpen søknad matros/ kokekyndig lettmatros - Open application AB and Cook/EDH

Intership AS

Maritime Industri / Service

Ønsker du å jobbe blant noen av de beste innenfor sektoren? På en moderne, innovativ og teknologisk avansert flåte? Intership har ambisiøse planer, og skal fortsette den globale veksten sammen med våre sterke og langsiktige eiere. Det betyr også at vi kan tilby en stabil og sikker arbeidsplass med videre muligheter for flere andre gode og internasjonale karriereveier. Intership Crew AS ansetter hovedsaklig skipsarbeidere fra nordiske land.(Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene og Island). V…
1 Ledig jobb hareid snarest Annet

Åpen søknad Maskinsoffiser/Motormann - Open application Engine Office/Motorman

Intership AS

Maritime Industri / Service

Ønsker du å jobbe blant noen av de beste innenfor sektoren? På en moderne, innovativ og teknologisk avansert flåte? Intership har ambisiøse planer, og skal fortsette den globale veksten sammen med våre sterke og langsiktige eiere. Det betyr også at vi kan tilby en stabil og sikker arbeidsplass med videre muligheter for flere andre gode og internasjonale karriereveier. Intership Crew AS ansetter vanligvis skipsarbeidere fra nordiske land.(Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene og Island). Ven…
1 Ledig jobb hareid snarest Annet

Åpen søknad Dekksoffiser/ Open application Deck Officer

Intership AS

Maritime Industri / Service

Ønsker du å jobbe blant noen av de beste innenfor sektoren? På en moderne, innovativ og teknologisk avansert flåte? Intership har ambisiøse planer, og skal fortsette den globale veksten sammen med våre sterke og langsiktige eiere. Det betyr også at vi kan tilby en stabil og sikker arbeidsplass med videre muligheter for flere andre gode og internasjonale karriereveier. Intership Crew AS ansetter hovedsaklig skipsarbeidere fra nordiske land.(Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene og Island). V…
1 Ledig jobb hareid snarest Annet

Åpen søknad / Open application - Land

Intership AS

Maritim

Intership AS er et brønnbåtrederi i vekst som eier og opererer 7 brønnbåter med drift i Norge, Skottland, Island, Chile og Canada. Intership AS har kontorer i Norge, Canada og Chile. Selskapet er i en vekstfase med to nybygg som blir satt i operasjon i 2022. Spesifikke ledige stillinger blir utlyst separat, men denne databasen blir gjennomgått for å vurdere om noen matcher stillingskravene. Vi ber om at en i første omgang legger inn CV og svarer på våre tilleggsspørsmål. Spørsmålene vi stiller e…
1 Ledig jobb hareid 31.12.2021