Det er for tiden ingen ledige jobber
Havbruksstasjonen i Tromsø AS består av flere forskningsanlegg for studier av marin fisk, ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer. Havbruksstasjonen har fasiliteter og kompetanse som muliggjør de fleste typer forsøk. Havbrukss…
Bli med i vår Kandidatbank
 • akvakultur
 • biologi
 • RAS
 • marinbiologi
 • resirkulering
 • vannkjemi
 • vannbehandling
 • forsøk
 • automasjon
 • elektro
 • industrimekanikk
 • prosesstyring
 • fiskehelse
 • resirkulerende akvakultur systemer
Vi vil vite hva du er god på! Meld din interesse