Vil du påvirke torskens fremtid?

Avdelingsleder torskeavl

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Forskning og utvikling

Torsken har vært viktig for Norge som fiskerinasjon i over tusen år. Det til tross; vi håper du er langt mer opptatt av torskens fremtid. Som avdelingsleder i Havbruksstasjonen vil du ha ansvar for drift av det nasjonale avlsprogrammet for torsk. På Kvaløya utenfor Tromsø har vi et teknisk avansert landanlegg med høy grad av automatisering. I tillegg har vi et sjøanlegg på Ringvassøy. Som avdelingsleder blir du en del av lederteamet hos oss. Du vil også jobbe tett med leder for avlsprogrammet s…
Havbruksstasjonen i Tromsø AS er et moderne forsøksanlegg for havbruksforskning. Stasjonen består av landanlegg, fiskehelselaboratorium og sjøanlegg. I tillegg har Havbruksstasjonen driftsansvar for Senter for marin akvakultur. Hovedkontoret ligge…
Bli med i vår Kandidatbank
  • Biolog
Vi vil vite hva du er god på! Meld din interesse