Åpen søknad

Ellingsen Seafood AS

Fiske og fiskeoppdrett

Konsernet Ellingsen Seafood leverer laks til kvalitetsbevisste og fornøyde kunder over hele verden. Våre dyktige medarbeidere er vår viktigste ressurs i dette arbeidet, og kvalitet i alle ledd er det som gjør at vi stadig utvikler oss. I verdikjeden, fra vi produserer smolten til laksen havner på middagsbordet, har vi mange forskjellige arbeidsoperasjoner som krever kompetanse innenfor ulike utdannelser og arbeidserfaringer. Vi utvikler oss hele tiden, og er derfor stadig på jakt etter nye kolle…
Ellingsen Seafood er ett av Nord-Norges største havbrukskonsern. Hovedkontoret ligger på øya Skrova i Lofoten. Konsernet er fullintegrert med egen produksjon av smolt, matfisk og isoporkasser. Vi har også eget slakteri.…
Bli med i vår Kandidatbank
 • Røkter - sjøanlegg
 • Kvalitet- og HMS leder
 • Lønnsansvarlig
 • Regnskap
 • HR
 • Driftsleder
 • Produksjonsmedarbeider - slakteri
 • Teknisk personell
 • Røkter - settefisk
 • Produksjonssjef
 • Fiskehelsebiolog/veterinær
Vi vil vite hva du er god på! Meld din interesse