CNC-operatør søkes til Alustål! Vi trenger deg på laget for å utvikle bedriften videre.

CNC-operatør

Bedriftskonsulent CH AS

Mekanisk verksted

TRIGGER for stillingen: Din interesse og fagkunnskap vil være med på å videreutvikle bedriften. Du får en nøkkelrolle i produksjonen, og får ansvaret for vår siste nyinvestering - en robot  -  som er et ledd i automatiseringen av fabrikken.  Investeringen er gjort for at verkstedet skal få utnyttet sitt fulle potensiale og vi ser for oss flere slike investeringer i fremtiden!  Les mer om: www.alustal.no -----------------------------------------------------------------------------------------…

Lærer søkes til båtbyggerfaget!

Lærer i båtbyggerfaget

Bedriftskonsulent CH AS

Skole¤Videregående skole

Plus-skolen sin båtbyggerlinje holder til på Isegran i Fredrikstad, mens skolens hovedadministrasjon holder til i Gamlebyen. Organisasjonen Plus ble etablert nettopp i Gamlebyen Fredrikstad, i 1958. Ideen var å forene brukskunstnere, kunsthåndverkere og industriforetak i et tettere samarbeid. I 1985 etablerer Organisasjonen Plus en privat videregående skole for opplæring i håndverksfag, og som vi i dag kjenner under navnet PLUS-SKOLEN. I snart 25 år har Plus-skolen utdannet båtbyggere, gullsme…
REKRUTTERING, LEDERUTVIKLING, STYREARBEID Etter mange år i en rolle som daglig leder i rekrutterings- og bemanningsbedrifter, har gledene, utfordringene og problemstillingene vært mange - spesielt innenfor personal og HR-spørsmål. Mange administra…
Bli med i vår Kandidatbank
 • Elektroingeniør
 • Bærekraft
 • økonomi
 • regnskap
 • Prosjektleder
 • Prosjektleder bygg
 • Ingeniør
 • Bygg og anlegg
 • Tømrer
 • Byggeleder
 • sjåfør
 • klasse c
 • Kl C
 • Førerkort kl C
 • Renovasjon
 • Miljø
 • Servicemedarbeider
 • Vaktmester
 • Vedlikehold
 • Snekker
 • Håndverker
 • Driftsansvarlig
 • Hotell
 • Event
 • Salg
 • nettverk
 • Arrangement
 • Nettverksbygging
 • relasjonsbygging
 • konferanser
 • ferie
 • ferie og fritid
 • arbeidsleder
 • formann
 • leder
 • daglig leder
 • manager
 • QHSER
 • prosjektledelse
 • produksjonserfaring
 • produksjon
 • mekanisk
 • personalansvar
 • engineering
 • ingeniør
 • industri
 • maskin
 • Maskiningeniør
 • Offshore
 • onshore
 • gasturbin
 • marine
 • kontor
 • administrasjon
 • kontoroppgaver
 • datakunnskap
 • systemkunnskap
 • sveising
 • welder
 • platearbeid
 • produksjon
 • mekanisk verksted
 • moderne produksjonsutstyr
 • vannskjærer
 • teknisk salg
 • energi
 • energibransjen
 • måleinstrumenter
 • måling
 • prosessindustrien
 • nisjebedrift
 • avanserte instrumenter
 • produksjon og utvikling av instrumenter
 • markedsføring
 • markeds- og salgsstrategi
 • markedsføring
 • prosjektsalg
 • rådgivning
 • kurs
 • bedriftsutvikling
 • teknisk salg
 • salgsutvikling
 • resultatutvikling
 • bedriftsrådgivning
 • teknologi
 • regnskapsmedarbeider
 • rapportering
 • regnskapsavslutning
 • Regnskap
 • sirkulærøkonomi
 • miljørådgiver
 • gjenvinning
 • samfunnskritisk jobb
 • renovasjon
 • daglig drift
 • digitale løsninger
 • forskrifter
 • regelverk
 • stedfortreder
 • saksbehandling
 • ad hoc
 • mekaniker
 • landbruksmekaniker
 • Traktor
 • reparasjoner
 • variert arbeid
 • fagbrev
 • lastebilmekaniker
 • bilmekaniker
 • tungbilmekaniker
 • båtbygger
 • håndverker
 • lærer
 • undervisning
 • faglærer
 • fagbrev
 • snekker
 • møbelsnekker
 • båtbyggerfaget
 • skipsbygger
 • CNC-operatør
 • CNC
 • Automatisering
 • Automasjon
Vi vil vite hva du er god på! Meld din interesse