Vi søker aut. helsesekretærer snarest!

Helsesekretær

TeleMedic Norge

Call Center

TeleMedic er først i Norge med helsesekretærtjenester på distanse, dvs. at vi er et supplement til de faste ansatte på legekontoret og avlaster disse ved å ta over pasient henvendelser på telefon/Digital dialog-Helsenorge/sms Helserespons ved akutte behov, slik at tilgjengeligheten bedres for pasientene til lavere kostnader.
TeleMedic leverer helsesekretærtjenester på distanse til helseforetak og fastleger i Norge. Fra våre kundesentre og hjemmekontor håndterer vi pasienthenvendelser via telefon/sms/e-dialog for en rekke fastleger og helseforetak.