Det er for tiden ingen ledige jobber
TeleMedic leverer helsesekretærtjenester på distanse til helseforetak og fastleger i Norge. Fra våre kundesentre og hjemmekontor håndterer vi pasienthenvendelser via telefon/sms/e-dialog for en rekke fastleger og helseforetak.