• Bransje
  Dagligvare
 • Bedriftstype
  Samvirkeforetak
 • Organisasjonsnummer
  938497257
 • Årlig omsetning
  2878
 • Antall ansatte
  1000
 • Opprettet år
  1906
 • Nettside
  Coop Nord SA

Adresse

Driftsleder
9406  HARSTAD
Lofotsentret
8370  LEKNES
Besøksadresse
Fritjof Nansensplass 6
9008  TROMSØ

Coop Nord SA oppføring hos:

Coop Nord SA

Coop Nord har i dag ca 1000 ansatte fordelt på 63 enheter fra Reine i sør til Skjervøy i nord. Vi kan tilby jobber på de fleste nivåer innen dagligvarebransjen og noe innenfor faghandel.

Alt fra en ekstrajobb som kassamedarbeider, til daglig leder for en Coop Obs. Utfordringene er mange og muligheten til å gjøre karriere er stor. Viss du ønsker en karriere i dagligvarebransjen generelt og i Coop Nord spesielt er det bare en person det kommer an på – og det er deg. Vi kan kun gi deg muligheten, men du må selv ta vare på den.

Hovedmålsetting:
Coop Nord skal være en trygg og god arbeidsplass for samtlige ansatte. Forutsetningen er at alle - hver på sin plass - bidrar på den mest effektive måte til å realisere Coop Nord sine mål. Den enkelte arbeidstaker har både rett og plikt til å ta initiativ og vise interesse når det gjelder ens egen og bedriftens utvikling.

Bedriftskultur:
Med bedriftskultur menes summen av de regler, normer og vurderinger som danner grunnlag for hva vi gjør og hvordan vi oppfører oss. Coop Nord består av mange avdelinger med store variasjoner med hensyn til butikkprofil, geografisk beliggenhet, lokale forhold, lederskap m.v.

Målsettingen er ikke i første rekke å skape en identisk kultur i alle deler av bedriften. Imidlertid er det av stor viktighet at det byggers opp en sterk felles ”hovedkultur”, med utgangspunkt i noen vesentlige felles faktorer som alle ansatte kan identifisere seg med.

Med utgangspunkt i vår felles bedriftskultur skal vi skape vinnere som vet hva og hvor målet er, og ikke minst hvor veien for å komme til målet går.

Noen av disse felles faktorene er:

Målstyring på alle plan og konsekvenser for ikke oppnådde målsettinger.
Holdninger når det gjelder ærlighet, lojalitet, moral og etikk.
Samhørighet mellom alle avdelinger.
Normer for fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
Normer for kvalitet og service.
Normer for informasjon og kommunikasjon.
Åpenhet og tillit.

Kompetanse/opplæringstilbud/motivasjon
Coop Nord har selv et ansvar for å drive opplæring med/for sine ansatte. I tillegg påhviler det den enkelte ansatt å overføre lærdom gjennom bedriftsinterne tiltak ut i praksis – der vedkommende har sin arbeidsplass. Det legges stor vekt på oppfølging og opplæring av ansatte.

Arbeidsmiljø - Helse, miljø og sikkerhet
Med arbeidsmiljø menes summen av de fysiske og psykososiale forhold som påvirker den enkeltes arbeidssituasjon. Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende faktor for å utvikle en effektiv organisasjon og dermed kunne nå vedtatte målsettinger. Arbeidsmiljøet i Coop Nord skal til en hver tid utformes og oppfølges innenfor rammen av gjeldende lover og avtaler.

Coop Nord har som policy at arbeidet med Internkontroll - Helse, Miljø og Sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet viktig arbeid.

Ledige jobber