• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Annet foretak ifølge særskilt lov
 • Organisasjonsnummer
  991324968
 • Antall ansatte
  189
 • Opprettet år
  2007

Adresse

Besøksadresse
Sykehusveien 19
1474  LØRENSKOG

Helse Sør-øst RHF oppføring hos:

Helse Sør-øst RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisthelsetjenesten organisert i fire regionale helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av de fire helseregionenen i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner

Ledige jobber

Kompetanse i bedriften

Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier