• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940755603
 • Antall ansatte
  230
 • Nettside
  Sørreisa kommune

Adresse

Besøksadresse
Storveien 20
9310  SØRREISA

Sørreisa kommune oppføring hos:

Sørreisa kommune

Sørreisa kommune ligger midt i Troms fylke, og har en målsetning om å være den beste bokommunen. Sørreisa er en kommune i sakte vekst og per 1.1.2016 var det bosatt 3452 innbygere i kommunen. Innenfor kommunens grenser har vi det meste, og geografisk nærhet gjør at ingenting er langt unna. Vi har både kyst- og innlandsnatur, sandstrender og båthavner, jord- og skogdrift, og over 1000 m høye fjell.

 Av kommunens totale areal på 361 km2 er 347 km2 er landareal. Jordbruksarealet er på 9 km2 og det er 101 km2 produktivt skogsareal. Videre er det 13.2 km2 ferskvann - herunder også flotte kalksjøer. 

Sørreisa har et variert næringsliv innen service, handel, industri, håndverk og tjenesteyting. Forsvaret med sine aktiviteter i området skaper også mange sivile og militære arbeidsplasser. Næringslivet i Sørreisa har store virksomheter innen byggevareindustri og boligproduksjon, samt viktige bedrifter innen miljø/avfallshåndtering, pukkverk, asfalt, elektroteknikk/automasjon, revisjon/regnskap/rådgiving mv. Vi har også betydelige bedrifter innen service og handel. I tillegg også en del innslag av landbruk, reindrift og fiske.

Sørreisa kommune arbeider aktivt med tilrettelegging for nyetablere og oppfølging av disse. Vi har en egen avdeling av med et kreativt tjenesteytende miljø med store muligheter for utvikling. I disse arealene legger vi til rette for de som ønsker å starte egen virksomhet, samt muligheter for fjernarbeid. Vi har også bredbånd på plass. Kommunen og næringslivet arbeider med flere nye og interessante næringsprosjekt som vil gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Sørreisa. Sørreisa har et av fylkets beste , og attraktive næringsareal i tilknytning til disse der det er gode muligheter for etablering.

Møteplassene er ikke typisk urbane, men de er her og de er mangfoldige. I tillegg til butikker og kaffesteder, finnes her et vidt spekter av møteplasser som er ”annerledes”: Sørreisa kulturhus, idrettshall og forskjellige arenaer, svømmehall og mange lag- og foreninger for å nevne noen. For spesielt interesserte: Kunst- og håndtverksmesse, Kulturuke, dansegalla, idrettsarrangementer og fiskekonkurranser.

Ledige jobber

Kompetanse i bedriften