Skip links

Integrert med ditt HR-system

Kontakt oss
Vis fram alle dine ledige jobber på Karriere.no – helt automatisk.

20.000 jobbsøkere hver uke, og over 75.000 registrerte brukere.

Våre partnere:

Integrasjonspartnere
Med en integrasjon vil alle jobbutlysninger komme automatisk ut som jobbannonser på karriere.no. Du trenger ikke å endre rutiner eller logge deg inn andre steder. Annonsene legges ut og oppdateres automatisk via integrasjonen.
Alle jobbsøkere blir sendt til ditt HR-system. Du mottar og håndterer alle søknader som vanlig. Du vil ikke merke noen forskjell.
Karriere.no har over 4.500 ledige jobber i hele landet, og mer enn 20.000 jobbsøkere  hver uke. Har du behov for ekstra oppmerksomhet eller annen digital stillings-annonsering så har du også tilgang til en rådgiver i Karriere Medialab.
Ingen kostnad pr. annonse. Du betaler kun en gang i året for alle dine utlysninger.
Pris: 10.788 pr år.

Jeg ønsker mer informasjon:

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss:

Joachim Storemyr, selger
joachim.storemyr@karriere.no
Tlf: 99 15 35 73

eller

Kundeservice Karriere.no
Tlf: 40 55 14 69